Pomoc Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi. Zobacz także Schemat budowy aplikacji do obsługi Baz systemu MAK WWW.

W systemie MAK poszczególne rodzaje zbiorów mają odrębne bazy:

Katalog
BAZY KATALOGOWE WBP W ŁODZI:
Książki, dokumenty elektroniczne

Katalog zbiorów w systemie MAK (kopia bazy z katalogu WBP, tworzona jeden raz w tygodniu nie zawierająca danych czytelnika).
Czasopisma

Katalog wydawnictw ciągłych.
Fonoteka
-
Katalog płyt CD, płyt analogowych i nagrań magnetofonowych, dostępnych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.
Nuty

Katalog części zbioru NUT, dostępnych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.
Mapy
-
Katalog części zbiorów kartograficznych, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Rękopisy
- Katalog części zbioru rękopisów, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Fotografie
- Katalog części zbioru fotografii łódzkich, regionalnych i okolicznościowych, od XIX w. do czasów współczesnych, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Grafika
- Katalog części zbioru grafik, m.in. autorstwa łódzkich artystów, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Reprodukcje
- Katalog części albumów i tek z reprodukcjami o różnorodnej tematyce, w tym zbiór pocztówek, od XIX w. do czasów współczesnych, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Exlibrisy
- Katalog części zbioru exlibrisów, dostępny w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Filmy
- Katalog części filmów dostępnych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.
Filmy WiMBP
- Katalog relacji filmowych na DVD ze spotkań autorskich, konferencji, szkoleń oraz innych imprez zrealizowanych w WBP.
Stare druki
- Katalog części starych druków, tworzona w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Numizmaty
- Katalog numizmatów dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Audiobooki
- Katalog audiobooków, dostępnych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.

Katalog
BAZY BIBLIOGRAFICZNE WBP W ŁODZI:
Regionalia
- Baza informacji o artykułach i książkach o Łodzi i regionie łódzkim, które opublikowano od 1993 - 2001 roku.
Regionalia 2
- Baza informacji o artykułach i książkach o Łodzi i regionie łódzkim, które opublikowano w latach 2002 - 2003.
Artykuły z czasopism
- Baza zawiera informacje o artykułach z czasopism krajowych dotyczących aktualnych problemów gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych Polski i świata.
Biograficzna
- Baza zawiera artykuły o znanych postaciach, recenzje ich twórczości.
Kwerendy- Baza zawierająca wskazówki bibliograficzne o materiałach na różne tematy, o które pytają czytelnicy.
Pisarze Łodzi i regionu łódzkiego - Baza w budowie tworzona w Dziale Zbiorów Regionalnych.
Ulice Łodzi
- Wykaz nazw ulic łódzkich (obecna nazwa i wszystkie poprzednie, z podaniem lat w których obowiązywały te nazwy).
 
Angielska English version of all databases MAK WBP in Lodz.
Info Opisy baz zostały umieszczone przy wykazie poszczególnych baz: Katalogowe WBP w Łodzi oraz Bibliograficzne WBP w Łodzi. Zobacz także Bazy MAK bibliotek woj. łódzkiego na serwerach WBP w ramach współpracy regionalnej.
HELP
 Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi.