Ulice Łodzi - wykaz nazw ulic łódzkich (obecna nazwa i wszystkie poprzednie, z podaniem lat w których obowiązywały te nazwy)
Ostatnia aktualizacja bazy 'Ulice Łodzi' nastąpiła o godzinie 11:18:58 w dniu 21.12.2016r.
Angielska English version of all databases MAK WBP in Lodz.
Info Opisy baz zostały umieszczone przy wykazie poszczególnych baz: Katalogowe WBP w Łodzi oraz Bibliograficzne WBP w Łodzi. Zobacz także Bazy MAK bibliotek woj. łódzkiego na serwerach WBP w ramach współpracy regionalnej.
HELP
 Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi. Zobacz także Schemat budowy aplikacji do obsługi Baz systemu MAK WWW.