Exlibrisy - katalog części zbioru exlibrisów, dostępny w Dziale Zbiorów Specjalnych
Ostatnia aktualizacja bazy 'Exlibrisy' nastąpiła o godzinie 8:22:16 w dniu 7.08.2018r.
Angielska English version of all databases MAK WBP in Lodz.
Info Opisy baz zostały umieszczone przy wykazie poszczególnych baz: Katalogowe WBP w Łodzi oraz Bibliograficzne WBP w Łodzi. Zobacz także Bazy MAK bibliotek woj. łódzkiego na serwerach WBP w ramach współpracy regionalnej.
HELP
 Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi. Zobacz także Schemat budowy aplikacji do obsługi Baz systemu MAK WWW.