Pomoc Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi. Zobacz także Schemat budowy aplikacji do obsługi Baz systemu MAK WWW.

W systemie MAK poszczególne rodzaje zbiorów mają odrębne bazy:

Katalog
BAZY BIBLIOGRAFICZNE WBP W ŁODZI:
Regionalia
- Baza informacji o artykułach i książkach o Łodzi i regionie łódzkim, które opublikowano od 1993 - 2001 roku.
Regionalia 2
- Baza informacji o artykułach i książkach o Łodzi i regionie łódzkim, które opublikowano w latach 2002 - 2003.
Artykuły z czasopism
- Baza zawiera informacje o artykułach z czasopism krajowych dotyczących aktualnych problemów gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych Polski i świata.
Biograficzna
- Baza zawiera artykuły o znanych postaciach, recenzje ich twórczości.
Kwerendy- Baza zawierająca wskazówki bibliograficzne o materiałach na różne tematy, o które pytają czytelnicy.
Pisarze Łodzi i regionu łódzkiego - Baza w budowie tworzona w Dziale Zbiorów Regionalnych.
Ulice Łodzi
- Wykaz nazw ulic łódzkich (obecna nazwa i wszystkie poprzednie, z podaniem lat w których obowiązywały te nazwy).
 
Angielska English version of all databases MAK WBP in Lodz.
Info Opisy baz zostały umieszczone przy wykazie poszczególnych baz: Katalogowe WBP w Łodzi oraz Bibliograficzne WBP w Łodzi. Zobacz także Bazy MAK bibliotek woj. łódzkiego na serwerach WBP w ramach współpracy regionalnej.
HELP
 Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi.