W bazach katalogowych i bibliograficznych wyszukujemy według indeksów.

Różne bazy mają różne indeksy. Podstawowe z nich to:

HELP
Indeks AUTOR W tym indeksie znajdziemy osoby i instytucje odpowiedzialne za powstanie dzieła. Będą tu także, prócz autorów, redaktorzy, ilustratorzy, tłumacze oraz instytucje sprawcze.
Indeks TYTUŁ/SERIA

Zawiera alfabetyczny wykaz tytułów dzieł. Wykazuje także wszystkie serie wydawnicze, w których ukazały się dzieła istniejące w bazie.

Indeks ISBN/ISSN Zawiera wykazy numery w ISBN - międzynarodowy znormalizowany numer książki i ISSN – międzynarodowy znormalizowany numer czasopism.
Indeks HASŁA_PRZEDM Z tego indeksu korzystamy kiedy chcemy odnaleźć dzieło na dany temat nie znając autora ani tytułu.
Indeks SŁOWA_W_TYT W tym indeksie możemy szukać znając choćby jedno słowo z tytułu.
Indeks SERIA Ten indeks zawiera wyłącznie tytuły serii wydawniczych.
Indeks TEMAT/OKR Ten indeks pozwala na szukanie po każdym słowie z hasła przedmiotowego.
Indeks WYDAWCY Ten indeks pozwala wybrać dzieła wydane przez określone wydawnictwo. Może to być instytucja a także osoba prywatna która jest wydawcą.
Indeks UKD Według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Indeks ROK_WYDANIA Według roku wydania.
Indeks MIEJSCE_WYD Pozwala wyszukać książki lub innych dzieł, które zostały wydane np. w Gdyni czy Warszawie. Dzieł wydanych w Londynie musimy szukać niestety w dwóch miejscach. Pod hasłem Londyn a także London. Istnieje oczywiście możliwość połączenia tych dwóch haseł i system wywieli je razem. Dzieje się tak dlatego, że opisu dokonuje się na podstawie i w brzmieniu karty tytułowej książki, zgodnie z postanowieniami normy.
SZUKANIE_ZAAWANSOWANE
Umożliwia wyszukiwanie złożone. W tym indeksie możemy łączyć indeksy.
Schemat budowy aplikacji do obsługi baz MAK WWW:
Schemat
 
Angielska English version of all databases MAK WBP in Lodz.
Info Opisy baz zostały umieszczone przy wykazie poszczególnych baz: Katalogowe WBP w Łodzi oraz Bibliograficzne WBP w Łodzi. Zobacz także Bazy MAK bibliotek woj. łódzkiego na serwerach WBP w ramach współpracy regionalnej.
HELP
 Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi.