Art. from The Periodicals for 2009 - The database gives information of the selected articles from Polish periodicals about actual economic, social, political and cultural problems of Poland - for 2009 year.
Last update of the database 'Art. from The Periodicals for 2009' was made at the Thu, 9th August 2018, 14:32:38.
Angielska English version of all databases MAK WBP in Lodz.
Info Opisy baz zostały umieszczone przy wykazie poszczególnych baz: Katalogowe WBP w Łodzi oraz Bibliograficzne WBP w Łodzi. Zobacz także Bazy MAK bibliotek woj. łódzkiego na serwerach WBP w ramach współpracy regionalnej.
HELP
 Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi. Zobacz także Schemat budowy aplikacji do obsługi Baz systemu MAK WWW.