Biografie - opisy bibliograficzne artykułów i recenzji o znanych postaciach.
Ostatnia aktualizacja bazy 'Biografie' nastąpiła o godzinie 13:06:29 w dniu 6.10.2015r.
Angielska English version of all databases MAK WBP in Lodz.
Info Opisy baz zostały umieszczone przy wykazie poszczególnych baz: Katalogowe WBP w Łodzi oraz Bibliograficzne WBP w Łodzi. Zobacz także Bazy MAK bibliotek woj. łódzkiego na serwerach WBP w ramach współpracy regionalnej.
HELP
 Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi.