Baza: Regionalia

Indeks: CZASOPISMO

Szukasz: OŚWIATA DOROSŁYCH


          

HASŁO_OSOBA. Kierkuć- Iwanicka Krystyna
TYTUŁ....... Centra kształcenia w okresie przemian ustrojowych na przykładzie C[entrum] K[ształcenia] U[stawicznego] w Sieradzu / Krystyna Kierkuć-Iwanicka
CZASOPISMO.. Oświata Dorosłych 1999 nr 3 s.63-75 Summ., Zsfg.
Dział_Bibl. Nauka. Oświata * Oświata i wychowanie * Oświata dorosłych * Woj. łódzkie * Sieradz
HASŁO_PRZEDM Sieradz - Centrum Kształcenia Ustawicznego


Program MAKWWW, wersja 1.39 z dnia 25.08.2008 (WINDOWS NT)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka NarodowaWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.J.Piłsudskiego
Zakład Technologii Informatycznych 90-508 ŁÓDŹ, ul. Gdańska 100/102
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa